Ngày 03 tháng 11 năm 2012

hai tấm ảnh từ Vietnam Center and ArchiveChuyến xe buýt - nguồn: Paul H. Minert CollectionBình minh lên đường - nguồn: John L. Cotton, Jr. Collection

Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: