19 tháng 11, 2012

tấm ảnh Sài Gòn, Warren G. Reed Collection
Nhà sách Saigon / xuất bản phát hành ấn loát / 25 Đại lộ Lê Lợi Saigon

Librarie de Saigon


nguồn: Warren G. Reed, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: