23 tháng 11, 2012

tấm ảnh từ William Foulke Collection


Chùa Xã Lợi, Sài Gòn


nguồn: William Foulke Collection (Department of the Army Special Photographic Office (DASPO)).  Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: