4 tháng 11, 2012

tấm ảnh miền Nam từ Henry J. Kenny Collection


Sao mà ảnh này đẹp thế! 

nguồn: Henry J. Kenny Collection.  Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: