29 tháng 11, 2012

Cũng họp (Meeting also)


- Mời quan vào chơi nhà em?
- Không được, tôi còn bận đi hội đồng...
- Ngỡ gì! Trong này cũng đương họp.

- Won't your excellence come to my house?
- That's no good, I'm still busy at a committee meeting...
- Who'd have thought! In here they're meeting also.

nguồn: Phong Hóa 22 (18 tháng 11 1932), 11.


Tranh này được vẽ rất khéo và hay.  Nhìn khuôn mặt méo mó của ông quan kìa đang đứng dạng háng.  Khuôn mặt tú bà vừa dụ dỗ, vừa ghê tởm.

Không có nhận xét nào: