4 tháng 11, 2012

Thuốc lá giết chết một nửa số người sử dụng nó

ảnh chụp tháng 5 2012 ở Hà Nội

Đại khái thì thông điệp của băng rôn ở trên được viết đúng.  Theo WTO thì đến một nửa người hút thuốc lá sẽ chết vì thuốc lá (Tobacco kills up to half of its users.)

Nhưng theo tôi biết phần lớn người cố ý không để ý đến các băng rôn và tranh tuyên truyền. Vậy 11 chữ màu trằng trên băng rôn đỏ là như bị ngụy trang trong một thành phố Việt và sẽ không thể nào có hiệu quả.

Không có nhận xét nào: