24 tháng 5, 2012

Các bảng cổ động vùng nông thôn miền Bắc

Môi trường ô nhiệm tàn phá cuộc sống của bạn - Pollution of the Environment Will Destroy Your Lives, Friends
Cán bộ và nhân dân Thôn Yên Hòa đoàn kết chung tay xây dựng nông thôn mới - The Cadres and People of Yên Hòa Hamlet In Common Solidarity Are Building a New Countryside
Đảng bộ và nhân dân Xã Sơn Đông quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới - The Party Ministries and the People of Sơn Đông Commune Are Determined to Realize Victory in the Program for Building a New Countryside
Dân số ổn định xã hội phồn vinh gia đình hạnh phúc - A Stable Population, A Prosperous Society, Happy Families
Dừng lại ở 2 con để nuôi và dạy cho tốt - Stop At 2 Children to Raise and Teach Them Well
Chú ý! Đoạn đường thường xảy ra tai nạn giao thông - Pay Attention! A Stretch of Road Where Traffic Accidents Often Occur
Tinh thần Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế Lao động 1/5 bất diệt - The Spirit of the Immortal April 30 Victory and May 1 International Labor Day
Vì sức khỏe công động, hãy rửa tay bằng xà phong - For the Health of the Community, Wash Your Hands With Soap
Tích cực hưởng ứng "Năm An Toàn Giao Thông 2012" - Respond Actively to "The Year of Traffic Safety, 2012"
Toàn dân tích cực tham gia năm an toàn giao thông 2012 - All The People Participate Positively the The Year of Traffic Safety, 2012
Công an Huyện Lập Thạch: Tất cả vì sự bình yên của nhân dân - The Police of Lập Thạch Districk: Doing It All for the People's Safety
 Ma túy hiểm họa toàn xã hội - Narcotics Imperil All of Society
Nước là màu của sự sống - Water is the Blood of Life
Bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu Hội Đồng Nhân Dân các cấp là quyền vụ của mỗi công dân - Electing Representatives to Parliament and Representatives to Peoples' Councils at All Levels is the Right and Responsibility of Every Citizen
Quyết tâm thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng nông thôn mới - Resolve to Achieve Victory in the Program to Build a New Countryside


Các câu khẩu hiệu viết gọn có thể hiểu như những lời ra lệnh hay như một điều hiển nhiên.  Hay phải coi các khẩu hiệu như viết về tình hình trước mặt hay như là ước mong của mọi người không trừ một ai.  Chúng tôi viết như thế thì phải đúng như thế.  Có lẽ người đọc biết rồi nhưng chúng tôi cứ nhắc vì người đọc chưa làm đúng.  Nhiều câu khẩu hiệu cũng áp dụng những lời từ chiến tranh - quyết tâm, thắng lợi, chiến thắng, tàn phá.

Có những ý rất khó tranh cãi.  Rửa tay bằng xà phong cũng tốt chứ.  Rửa tay thế nào cũng tốt và xà phong nhất định có hiệu quả.  Nhưng nếu luôn luôn sử dụng đến xà phong chống vi khuẩn thì vi khuẩn sẽ dần dần đối phó với thuộc chống vi khuẩn mà sẽ không còn hiệu quả.

Ô nhiễm môi trường cũng tàn phá thật.  Nhưng muốn chống ô nhiễm mỗi trường thì bỏ xe ô tô, bỏ xe máy và đi xe đạp luôn.  Còn lúc mà xây dựng nông thôn mới sẽ gây ra ô nhiễm môi trường - cứng hóa đường phố sẽ cho xe cộ vào nông thôn nhanh hơn hay đồng xe hơn (chú ý - đoạn đường này thường xảy ra tai nạn giao thông!)  Còn có việc là nông dân phải "hiến đất làm đường giao thông."  Đất sản xuất thành mặt đường nhựa.

Cái đáng sợ nhất là tôi mới biết đây là "năm an toàn giao thông."  Năm này là năm mà toàn dân đang cố gắng lái xe an toàn.  Chắc chắn sang năm phải tệ hơn khi mà toàn dân không còn "tích cực tham gia."

Không có nhận xét nào: