7 tháng 5, 2012

Parting At Morning (Giã từ buổi sáng) - Robert Browning (1845)

Round the cape of a sudden came the sea 
Quanh mũi đất đột nhiên đến biển
And the sun looked over the mountain's rim: 
Còn mặt trời nhìn trên mép núi:
And straight was a path of gold for him, 
Còn thẳng đằng trước một lối vàng cho người,
And the need of a world of men for me. 
Còn nhu cầu nhân gian cho tôi.

Hôm nay (7 tháng 5) là ngày kỷ niệm sinh nhật thứ 200 của thi sĩ Anh, Robert Browning.  Vậy tôi dịch một bài thơ ngắn của Browning.

Có người giải thích đơn giản là bài thơ này về người thủy thủ đi xa người tình (đi theo lối vàng là bóng mặt trời trên mặt biển).  Có người khác cho rằng người là một cô gái tìm được danh lợi.  Cũng có người cho rằng bài thơ viết về chết của một người bạn - người bạn theo lối vàng, và thi sĩ ở lại trần gian.

Không có nhận xét nào: