26 tháng 5, 2012

tấm ảnh miền trung du (22 tháng 5)

Đò Phú Hậu qua sông Phó Đáy
Sông Lô


Cắt lúa làm vụ

Trường Trung Học Cơ Sở Thị Trấn Lập Thạch
Thịt chó
Đi học về, đứa bé đem ghế về nhà

1 nhận xét:

TQ nói...

Ôi, cái đò kia là quê nội em đấy!!! :-)