2 tháng 5, 2012

Cần Thơ trong tấm ảnh Anne Scahill Collection


Tổ chức xã hội tin lành
Chợ Cần Thơ

Trung Tâm Chính Hình và H.....


Trường Khiếm ThịMỹ Xuyên tửu lầu ?

Nguồn: Anne Scahill Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: