25 tháng 10, 2012

tấm ảnh ngày 2 tháng 11 1963 từ George Krizansky Collection

2 tháng 11 1963 là ngày hai anh em Ngô Đình Diệm, Ngô Đình Nhu bị lật đổ và ám sát.


trên xe ở đằng sau có các sinh viên được thả tự do
 
Lữ đoàn liên binh phóng vệ tổng thống phụ - Đại đội VI
nguồn ảnh: George Krizansky Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: