23 tháng 1, 2014

tấm ảnh trên đường đi từ Long Bình đến Sài Gòn, Richard E. Wood Collection

http://www.vietnam.ttu.edu/star/images/slides/VAS068375.jpghttp://www.vietnam.ttu.edu/star/images/slides/VAS068376.jpgLink to Slide Link to SlideLink to Slide
Chợ Bà Chiểu
Link to SlideLink to SlideLink to SlideLink to SlideLink to Slide
nguồn ảnh: Richard E. Wood Collection, The Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: