28 tháng 1, 2014

An AFVN studio setup Saigon

Link to Slide

nguồn: Richard E. Wood Collection, Vietnam Center and Archive.

Một phòng ghi âm / studio của American Forces Radio Vietnam (Đài Quân Lực Mỹ ở Việt Nam).  Trong phòng các hai máy quay đĩa 33 và 45 tua, 3 máy băng "cart" (là các băng ngắn, 30 giây, 1 phút để thực các báo cáo hay quảng cáo) một bàn hòa âm nhỏ và một chiếc micro.

Không có nhận xét nào: