30 tháng 1, 2014

Một thứ quà nhã và có ích để tặng nhau ngày Tết (1935)

Nửa chừng xuân . . . . . 0$75
Hồn bướm mơ tiên . . . 0.40
Anh phải sống (1) . . . . 0.45
Giòng nước ngược . . . 0.50
Gánh hàng hoa . . . . . . 0.60
Tiếng suối reo . . . . . . . 0.40
Mấy vấn thơ . . . . . . . . 0.60
Cạm bẫy người . . . . . . 0.45
                                     ------
             Tổng cộng . . . 4$15

Nhân dịp tết, ai mua cả tám cuốn một lúc, chúng tôi xin tính giá chẵn là 3$00.

Giá ấy chỉ để tặng những người mua sách từ nay tới rằm tháng giêng annam mà thôi.

Nhà xuất bản Đời Nay
------------
    (1) "Anh phải sống" còn có hơn 40 cuốn.  Nếu thiếu mà chưa in kịp thì chúng tôi sẽ trừ bớt số tiền 0$45 mà gửi trả lại người mua.

nguồn: Phong Hóa số 132 (11 tháng 1 1935), tr. 8.


Nhân dịp Tết xưa 79 năm có tác phẩm đã vượt thời gian, các quyển kiệt tác của Khái Hưng, Nhất Linh, Thạch Lam, Thế Lữ, và Vũ Trọng Phụng.

Không có nhận xét nào: