25 tháng 1, 2014

tấm ảnh đường phố Sài Gòn từ Richard E. Wood Collectionnguồn ảnh: Richard E. Wood Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: