Ngày 25 tháng 01 năm 2014

tấm ảnh đường phố Sài Gòn từ Richard E. Wood Collectionnguồn ảnh: Richard E. Wood Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: