17 tháng 1, 2014

Tiến quân ca (Advancing Army Song) - nhạc của Văn Cao; lời của Đỗ Hữu Ích (1960)


Đoàn quân Việt Nam đi, chung lòng cứu quốc
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước
Sùng đằng xa chen khúc quân hành ca
Đường vinh quang xây xác quân thù
Thắng gian lao, đoàn Việt lập chiến khu
Thề phanh thây uống máu quân thù. 
Tiến mau ra sa trường
Tiến lên! Cùng thét lên,
Chí trai là đây nơi ước nguyền. 

Đoàn quân Việt Nam đi, sao vàng phất phới 
Giắt giống quê hương qua nơi lầm than 
Cùng chung sức kiến thiết xây đời mới
Đứng đều lên gông xích ta đập tan
Dù thây tan, xương nát không sờn 
Gắng hy-sinh đời ta tươi thắm hơn. 
Từ bao lâu ta nuốt căm hờn 
Vũ trang đâu lên đường
Hỡi ai! Lòng chớ quên

Bắc Sơn cùng Đô-lương, Thái-nguyên.

nguồn: Sự Thật #33 29 tháng 4 1946, tr. 8-9.Từ năm 1945 đến năm 1946 thì lời "Đoàn quân Việt Minh" thành "Đoàn quân Việt Nam."  Còn Đỗ Hữu Ích được đăng tên là người soạn lời ca.

Không có nhận xét nào: