1 tháng 2, 2016

Viễn Châu (1924-2016)


Trong công trình nhạc Việt tôi được gặp rất nhiều người.  Viễn Châu là một trong những nhân vật gây ấn tượng nhất.  Ông rất dễ gần gũi, rất cởi mở.  Tôi đến gặp ông để nói chuyện về mối quan hệ giữa nhạc bolero và vọng cổ.  Để giải thích ông lấy một đàn ghi ta lõm và chơi một bài vọng cổ theo nhịp bolero nghe rất thú vị.  Ông muốn giải thích nhiều điều với tôi, nhưng thời gian của tôi rất hạn chế.

Ông cũng tặng tôi tấm ảnh nhỏ ở trên - ông cầm một cốc bia vơi đi hơn một nửa.  Mắt ông trông hơi say nhưng cũng thỏa mẫn với cái gì nào đó.

Cách đây mấy năm tôi đã dịch một vài bài vọng cổ của Viễn Châu - Ông lão chèo đòChúc Anh Đài.  Viễn biệt Bảy Bá Viễn Châu.

Không có nhận xét nào: