1 tháng 12, 2015

tấm ảnh nhạc kích động - NCO Club Entertainment 1970-1 từ Stephen F. Ware Collection


một ban nhạc nữ nhạc công / vũ nữ




ban nhạc Paper Dolls - Búp bê giấy

"The best singer they ever had" - Cô ca sĩ hay nhất từ bai giờ [cũng có người thổi kèn trombone]


nguồn ảnh: Stephen F. Ware Collection, Vietnam Center and Archive.


Người chụp hình chỉ quan tâm đến các cô ca sĩ, vũ nữ, nhưng ở đang sau có ban nhạc rock.  Hình như các tấm ảnh có ban nhạc khác nhau.  Không biết các ban nhạc gồm các nhạc công người Việt hay người Phi.


NCO Club nằm phía cực trai

Không có nhận xét nào: