18 tháng 12, 2015

Độc lập, thống nhất và chủ nghĩa xã hội - Chi Lăng (1975)


nguồn: Giải phóng (bộ mới) #104 (17 tháng 11 1975), tr. 1

Ba màu đen trắng đỏ.  Tranh cổ động này được cùng thời mà Đảng Lao Động tổ chức một hội nghị bàn về việc thống nhất nước Việt và giải tàn Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam.  Nhưng ở đây cái lá cờ đỏ xanh vàng của Mặt trận bị bỏ sót (để tiết kiệm mực màu xanh?).

Từ đồng quê bé nhỏ với dáng cây cau màu đỏ, hai cô bước đi. Tà áo và tóc thề của hai cô được bay trong gió.  Họ đi tới một công trường của thời đại chủ nghĩa xã hội.

Tại sao tranh cổ động này có hai cô mặc áo dài mà chứ phải là công nhân, hay cặp vợ chồng, hay một tiểu gia đình. Có lẽ hai cô này là cô gái Bắc kỳ và cô gái Nam bộ mới được sống ân tình với nhau trong một nước thống nhất. Chắc hai cô mặc áo dài tiêu được biểu cho hòa bình, cho một lối sống mới mà mỗi người sẽ được thong thả theo đảng tiền phong vào một tương lai đẹp đẽ.

Không có nhận xét nào: