10 tháng 12, 2015

Thuần phong mỹ tục ... Mỹ (American Customs and Manners) - Sỹ Ngọc (1955)

Văn nghệ ướt của Mỹ - American arts
Tục Mỹ - American manners
Tự do ngôn luận Mỹ - American freedom of speech
Nhân đạo Mỹ - American humanity
Một kiểu yêng hùng lối Mỹ - A kind of American bravado

nguồn: Văn Nghệ 14 tháng 7 1955, tr. 1.


Sỹ Ngọc là một họa sĩ Việt có tiếng tăm, nhưng đây những tranh đơn sơ.  Nhu cầu chính trị cao hơn nhu cầu nghệ thuật.  Các kiểu gián điệp tuyên truyền giản dị thái quá như vậy có bao giờ hiệu quả không?

Không có nhận xét nào: