8 tháng 12, 2015

tấm ảnh Qui Nhơn / An Nhơn từ Stephen F. Ware Collection (1970-1)Hiệu Bánh Kẹo Thành Lợi - bán các loại bánh kẹo mè xửng, sỉ và lẻ

thành phố Qui Nhơn nhìn tử bên cảng
cảng Qui Nhơn


cảnh bên quốc lộ 1


nguồn ảnh: Stephen F. Ware Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: