26 tháng 12, 2015

tấm ảnh nhạc kích động - NCO Club Entertainment 1970-1 từ Stephen F. Ware Collection (2)
ban nhạc Firebirds 70nguồn ảnh: Stephen F. Ware Collection, Vietnam Center and Archive

Người chụp ảnh để ý đến các cô ca sĩ, vữ nữ, nhưng đằng sau có các nhạc công chơi nhạc rock.  Không biết các ca sĩ, nhạc công là người Việt, người Phi hay người Hàn Quốc.  Phục vụ lính Mỹ thì phải hát các bài ca bằng tiếng Anh.

Không có nhận xét nào: