4 tháng 12, 2015

tấm ảnh nữ ban nhạc Hàn Quốc ở NCO Club từ Stephen F. Ware Collection


"NCO Club Entertainment. All Girl Band - Korean"

Chụp 12 tháng 9 1970 ở NCO Club, Bình Định.

nguồn ảnh: Stephen F. Ware Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: