30 tháng 11, 2015

tấm ảnh Nha Trang 1967 từ Jeannie Christie Collection (3)


 ao sen

 nhà trường
 tắm rửa

 xích lô, áo dài
nguồn: Jeanne Christie Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: