8 tháng 11, 2015

tấm ảnh Nha Trang từ Jeanne Christie Collection #2nguồn: Jeanne Christie Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: