20 tháng 11, 2015

tấm ảnh Tây Nguyên từ Jeanne Christie Collection

nguồn ảnh: Jeanne Christie Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: