6 tháng 11, 2015

Nông dân đấu tranh - ảnh Ngô Đức Như (1955)

Tại phòng triển lãm cải cách ruộng đất: tượng nông dân đấu tranh

nguồn: Độc Lập #120 (21 tháng 9 1955), tr. 1.

Không biết tác phẩm hội họa là của ai sáng tạo?  Lúc bấy giờ có cuộc triển lãm với nhiều tác phẩm tương tự.  Tôi cũng tự hỏi bao nhiêu tác phẩm kiểu này được tồn tại?  Thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa gần như tất cả các tác phẩm có tính thời sự như vậy thì không được coi như là tác phẩm để đời.

Nhìn tác phẩm "Nông dân đấu tranh" thì điều nổi bật đối với tôi là nàng nông dân có dáng rất mạnh khỏe và to cao.  Nghĩa là cô ấy được ăn uống rất tốt.  Ông địa chỉ là người lùn và không trông khỏe lắm, vậy chế độ ăn uống của ông không được tốt.  Hay ông sống sa đọa bị nghiện ngập hay bệnh dịch.  Ông đang tội nghiệp chứ?  Và nàng nông dân bị bộc lột cả đời và cũng được mạnh khỏe và cương quyết.

Tất nhiên, với nghệ thuật chủ nghĩa hiện thực xã hội các nhân vật bao được minh họa theo tiềm tàng của giải cấp.  Chắc sự thật là nàng nông dân bị gầy yếu và ông địa chỉ được to lớn, nhưng vì nông dân cố nông là lớp tiến bộ thì được sự sức mạnh siêu việt.  Và một điều tất nhiên nữa là cô nông dân có chính phủ đứng ở đằng sau.  Ông địa chủ không có lối thoát.

Không có nhận xét nào: