7 tháng 8, 2014

Saigon 1 (1968)


 Rue Catinat - Đường Tự Do
 Xích lô về nhà em
 Bán hàng vỉa hè
 Thuận hiện đang ở đâu?
 Hai mẹ con qua con đường đầy xe cộ.
 Hai cô bán hàng vỉa hè vui nghịch.

 Hình như cô ấy bán băng cối hiệu Scotch.
Quyển Phương pháp Tự học Độc tấu Tây ban cầm theo Điệu Flamenco của Hoàng Bửu được bán.

 Nụ cười xinh.
 Mặc cả?
 ... Điên cái đầu!

Nguồn: John Hlavacek Collection, Vietnam Center and Archive.

Cách ảnh ở trên trích từ 6 phút đầu tiên của một cuộn phim quay đầu tháng 11 1969.  6 phút này phải nói là tuyệt vời thì mời bà con xem.

http://www.vietnam.ttu.edu/virtualarchive/items.php?source=rss&rec=135333

Không có nhận xét nào: