13 tháng 8, 2014

5 giờ chiều qua - Một người con gái nhảy xuống Hồ Hoàn Kiếm (1933)

Hanoi. Hồi 5 giờ chiều qua, trước cửa nhà Máy điện, 1 người lính cảnh sát trông thấy 1 người con gái nhảy xuống hồ Hoàn kiếm.  Người cảnh sát vội chạy đến bờ hồ nhảy xuống nước vớt người con gái ấy lên, nhưng thị đã uống nước nhiều, hên không nói được câu nào chỉ chực lịm đi.  Người ta vội chở người con gái vào sở Cẩm cấp cứu rồi vào nhà thương điều trị.

Trong nhà thương, người con gái đã tỉnh, và khai tên là Vũ thị Thọ, 19 tuổi quán làng Văn bằng, huyện Vụ bản tỉnh Nam định.  Nguyên nhân thị đi trẫm mình là bởi bố mẹ bắt ép thị lấy 1 người mà thị không thuận.  Vì việc ép duyên ấy nên thị bực trí lên Hanoi tự tận.

Ngọ báo 23 août 1933, tr. 2.


Có bao nhiều tiểu thuyết, bài thơ, bài ca về tình yêu không thành, về chuyện "sang ngang."  Bị ép duyên thì cô Vũ Thị Thọ không tự bỏ mình chấp nhận một đời chồng không hạnh phúc và nhảy xuống Hồ Hoàn Kiếm.  Là chỗ đông lúc 5 giờ chiều, mặt nước êm đềm cô Thọ không nghĩ kỹ về việc này, hay cô Thọ muốn được cứu.

Không có nhận xét nào: