15 tháng 8, 2014

trích Đáy Địa Ngục của Tạ Tỵ - về Trần Văn Khê

[Ở trại Suối Máu, độ 1975]

Nhằm mục đích tuyên truyền Trại có đặt máy Tivi, mở mỗi tối, nơi căn nhà hội.  Anh em tù, chả biết làm gì hơn, đi xem Tivi trước giờ ngủ.  Có một tối, chúng tôi được xem nhà nhạc học Trần Văn Khê nói về âm nhạc cổ truyền Việt Nam.  Vẫn bài ông Khê đã nói ở Trường Quốc Gia Âm Nhạc khi trước, trong chuyện ông về thăm quê nhà.  Chúng tôi thầm phục tài hoạt động chính trị của ông Khê nhiều hơn về nhạc học.  Ông đi hàng hai, chả mất lòng bên nào.

Tạ Tỵ.  Đáy địa ngục (San Jose, CA: Thằng Mõ, 1985), tr. 193-4.


Tạ Tỵ nhận xét đúng.  Ông Trần Văn Khê đã sống lâu năm ở Pháp, không bắt phải theo bên nào.  Ông từng tham gia sinh hoạt trong giới văn nghệ Việt Nam Cộng Hòa và cho nhiều bài đăng trên tạp chí Bách Khoa.  Ông cũng tham gia nhiều hội thảo Châu Âu, Châu Mỹ, Châu Á để đại diện cho văn hóa âm nhạc Việt Nam.  Vậy ông có uy tín quốc tế.

Một điều may nữa cho ông Khê là thời sinh viên ông chơi thân với những người có địa vị ở nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa như Lưu Hữu Phước, Mai Văn Bộ và Huỳnh Văn Tiểng.

Không có nhận xét nào: