25 tháng 9, 2013


Một ban nhạc Việt Nam biểu diễn tại một bốt đồn Mỹ. Phim này vốn là câm, vậy tôi bổ thêm âm thanh của ban nhạc CBC.

Có ai biết tên của diễn viên nào trong phim này không?

Không có nhận xét nào: