7 tháng 9, 2013

Các nhà văn Việt Nam do Bùi Xuân Phái vẽ (1946)

ô. Nguyễn Công Hoan
ô. Nguyễn Tuân
ô. Nguyễn Đình Thi
ô. Trương Tửu

nguồn: Cứu Quốc 15 tháng 10 1946, 1.

 ông Lưu Trọng Lư
ông Tố Hữu

nguồn: Cứu Quốc 19 tháng 10 1955, tr. 2

Không có nhận xét nào: