17 tháng 9, 2013

Đã có bán Máy hát quay tay (We've Been Selling Hand Cranked Record Players) 1965


nguồn: Thời mới 22 tháng 1 1964, 3

Để phục vụ công tác văn hóa càng ngày càng phát triển và yêu cầu của các địa phương.

Công ty văn hóa phẩm cấp I

Đã có bán: "máy hát quay tay"


Đề nghị các cơ quan, đoàn thể, các sí nghiệp, công nông trường, các hợp tác xã và nhân dân cần mua xin liên lạc với các công ty công nghệ phẩm, các cửa hàng mậu dịch địa phương.

"Máy hát quay tat" bán tự do, không hạn chế.

(Có nhiều loại đĩa hát và kim).

Yêu cầu các công ty công nghệ phẩm địa phương, nơi nào chưa có hoặc thiếu máy hát để bán xin liên lạc ngay với công ty văn hóa phẩm cấp I.  Chúng tôi xin cung cấp đầy đủ theo yêu cầu của địa phương

Công ty văn hóa phẩm cấp I
Số 1 phố Bích Cầu Hà-Nội
Dây nói: 2817

To serve the cultural work that is ever developing and in demand in every locale.

The Cultural Products Company, Level I

Has been selling: "Hand cranked record players"

We recommend that offices, organizations, enterprises, collective farms and construction sites, cooperatives, and people who need to buy one please contact manufactured goods companies, and regional trade goods.

 "Hand cranked record players" sold freely, no restrictions.

(There are many kinds of records and needles).

We request that regional manufactured goods company, anywhere that does not yet have or is lacking a record player to sell to immediately contact the cultural products company level one.  We would like to supply enough to supply regional requests.


Đến năm 1965 thì kỷ thuật âm thanh đĩa than 78 tua đã mai mốt rồi.  Đĩa nhựa 33, 45 tua đã rất phổ thông và máy thu băng cối cũng không hiếm.  Dù thế nữa, kỷ thuật máy hát quay tay rất hợp lý ở một nước nghèo như Việt Nam vì máy này không cần đến điện tử.  Chắc trong thời gian ấy có nhu cầu đưa âm nhạc vào miền núi, rừng, các vùng heo hút xa xôi.

Tôi chỉ thấy một nhược điểm là số lượng các loại đĩa để nghe.  Nhạc miền Nam (kể cả cải lương) bị cấm.  Nhạc cải cách bị cấm.  Về nhạc cách mạng theo tôi biết số lượng của chương trình rất hạn chế.

Việc quảng cáo trong một xã hội bao cấp cũng lạ.  Các công ty nhà nước muốn các cơ quan nhà nước mua sản phẩm của mình.  Tôi nghĩ rằng đằng sau mục quảng cáo này là các máy hát quay tay bị ế, rất ế.

Không có nhận xét nào: