27 tháng 9, 2013

... hình như anh thấy em đang đứng trước mặt anh mỉm cười (1935)

Trong khi anh viết thư này cho em thì hình như anh thấy em đang đứng trước mặt anh mỉm cười.

As I write this letter it's like you're standing before me and smiling at me.

nguồn: Phong Hóa 132 (11 tháng 1 1935), tr. 5.


Nhớ em quá!  Muốn hiện đại hóa tranh này, thì chàng trai này phải đánh chữ trên laptop hay điện thoại di động.  Nhân loại đã mất cái thói quen viết thư.

Không có nhận xét nào: