21 tháng 9, 2013

Mao Chủ tịch và Cụ Tôn đức Thắng cùng nâng cốc (1952)

Mao Chủ tịch và Cụ Tôn đức Thắng cùng nâng cốc trong ngày lễ quốc khánh Trung-quốc lần thứ hai
(vẽ theo một bức ảnh)

Chairman Mao and Elder Tôn Đức Thắng raise a glass together during the 2nd Chinese National Day celebrations
(sketched from a photograph)

nguồn: Cứu Quốc 19 tháng 1 1952, 1.

Không có nhận xét nào: