22 tháng 9, 2013

Dàn nhạc "Bồ câu trắng" với các nhạc sĩ ... (1955)

Phim rất hay của Ru-Ma-Ni
"Lý tưởng đã thực hiện"
Chiếu tại rạp:
Đại-Đồng Hàng Cót

Dàn nhạc "Bồ câu trắng" với các nhạc-sĩ, Vũ Thuận, Đoàn Chuẩn, Từ Linh, Hoàng Dương, Nguyễn Khầu, Trọng Hưởng, Ngọc Bích, Phương Trường, Ngô Sói với các danh ca Tuyết Lan, Mộng Dung, Mai Khanh, Ngọc Bảo, Đỗ Hạnh, Đặng Hồng đương cố gắng tập dượt từ hạ tuần nay để có thể tình diễn được vào tối thứ bẩy này.

nguồn: Thời mới 15 tháng 11 1955


Nhiều dân Hà Nội thời gọi là "tạm chiếm" - tức không theo kháng chiến, hay không theo kháng chiến đến cùng - ở lại Hà Nội sau 1954 (nghĩa là không di cư vào Nam).  Đa số người theo Việt Minh ở chiến khu đã được thuộc một đơn vị, tổ chức, cơ quan - cơ chế nào đó.  Vậy khi quân và dân từ chiến khu về Hà Nội, những người Hà Nội ở lại thành những "kẻ ngoài cuộc."  Nhiều người đã từng sống theo thị trường.  Khi hòa bình đến và Việt Minh về thủ đô làm chính phủ họ cứ cố mưu sinh theo thị trường.

Trong giới âm nhạc nhiều nhạc sĩ đã mở lớp học và trong một thời gian kéo dài vài năm họ cũng tổ chức các ban nhạc.  Đến năm 1956 hay 1957 các ban nhạc có điều kiện chơi, đệm cho các "danh ca" Hà Nội hát trước khi các phim được chiếu. 

Các nhạc sĩ Đoàn Chuẩn, Từ Linh và Hoàng Dương được khá quen biết đến hiện nay. Vũ Thuận (1928-2010) từng chơi và dạy phong cầm.  Nguyễn Trọng Hưởng là tay chơi piano từ những năm 1940.  Tôi chưa được biết gì về các nhạc công Nguyễn Khầu, Ngọc Bích, Phương Trường, Ngô Sói.

Không có nhận xét nào: