1 tháng 7, 2014

tôn tượng Quán Thế Âm ở chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma


Một pho Tượng Đài Quán Thếm Âm Bố Tát tại chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma cao trên 17 mét, nặng 210 tấn.  Buổi chiều sân chùa này rất yên tĩnh.

Qua một cầu nhỏ làm bằng các bảng đường cao tốc được tái sinh có thêm một tượng Quán Thế Âm.


Không có nhận xét nào: