21 tháng 7, 2014

Bài hát chú khờ (Song Of A Fool) - Lemur (1934)

(Điệu ngũ điểm)

Chú khờ có cái đầu heo
Mau lấy lạt chú treo vào phòng
Rồi mang rốt mãn vào trong
Chắc con chuột hết mong đường sở

The fool has a pig's head
Taking a bamboo strand he hangs it in the room
Then locks it up inside
Probably ending the rat's hopes for sugar and milk


Nguồn: Phong Hóa 87 (2 mars 1934), tr. 13.


Rất ít khi có bản ký âm năm dòng trong các ẩn phẩm Việt trước 1938.  Vậy tôi không biết họa sĩ Lemur / Nguyễn Cát Tường học nốt nhạc bằng cách nào.  Các nốt nhạc này chép theo điệu Ngũ Điểm của nhạc truyền thống Việt Nam.

Không có nhận xét nào: