23 tháng 7, 2014

Một cuộc khiêu vũ có xổ số lấy giải thưởng (1936)

Về "Tuần lễ Từ thiện" các ban hội đồng ổ chức các cuộc vui đã dự định làm nhiều thứ Riêng về Khiêu vũ, chúng tôi vừa được phép tổ chức một tối tại hội quán Khai trí vào hôm 2 Mai.

Tối khiêu vũ đó sẽ có nhiều cuộc vui rất mới, chẳng hạn như âm nhạc sẽ do 10 cái máy thu thanh hiệu Philips nhận.  Các bản tất sẽ đặc sắc vì có đủ âm nhạc của các nước bên Âu châu.

Sau cuộc khiêu vũ, sẽ mở số lấy các giải thưởng.  Giải nhất là một cái máy vô tuyến điện thu thanh giá trên 200$00.  Ngoài giải đó còn có rất nhiều đồ thưởng của các tư gia và nhà buôn trong thành phố tặng.

Số vé phát hành là 700, giáo 1$00, ai cầm vé đó sẽ được vào dự khiêu vũ.

Vé xổ số đã bắt đầu bán từ 15 Avril ở các cửa hàng to trong thành phố và tại Ích Phong radio, 20 phố hàng Nón.

Nguyễn Xuân Phúc
20 Rue des Chapeaux

nguồn: Phong Hóa 183 (17 tháng 4 1936), tr. 9.

Không có nhận xét nào: