28 tháng 7, 2014

Dạy khiêu vũ (1936)

Dạy khiêu vũ
đàn ông và đàn bà
trong ba giờ nhẩy được ngay

Hỏi số 12 Nguyễn Trãi (cạnh bãi Hàng Da) - Hanoi

nguồn: Ngày Nay 34 (15 novembre 1936), tr. 20.

Hội-Chợ với Khiêu Vũ
Đi dự Hội-Chợ mà vẫn còn chưa biết
Khiếu-Vũ thì vòn sự khuyết-điểm
Đến ngay số nhà 12 phố Nguyễn Trãi (cạnh bãi hàng Da) M. J. Dod sẽ chỉ dẫn theo phương pháp riêng trong 3 giờ đã có thể nhẩy được ngay mà học phí chỉ phải trả có 5$ thôi.

nguồn: Ngày Nay 37 (6 décembre 1936), tr. 9.


nguồn: Picture This

Các foire / hội chợ thành chỗ để triển lãm hàng hóa.  Theo Thạch Lam thì mục đích của hội chợ là "phô bầy cho mọi người biết các thứ hàng của ta sản xuất ra?" (nguồn: "Hội Chợ Hanoi 1936," Ngày Nay #40 (27 décember 1936), 5).

Monsieur J. Dod là một người Việt dạy khiêu vũ.  Theo nhà văn Trọng Lang, J. Dod "có biệt tài nhảy rumba."  Học phí của ông là 3 đồng một giờ (Trước ngã ba lịch sử, chương 5).

Không có nhận xét nào: