Ngày 02 tháng 07 năm 2014

các tượng Phật ở chùa Tam Bảo, Tulsa, Oklahoma
Không có nhận xét nào: