18 tháng 6, 2013

Tom! Chát!

nguồn: Phong hóa số 75 (1 tháng 12 1933), tr. 13.

Thêm một bức tranh cho bài "Truyền thống và sự tiếp biến trong hình thành âm nhạc xã hội Việt Nam."

2 nhận xét:

Nặc danh nói...

Not related to your post, but this song might be of interest
http://www.youtube.com/watch?v=m2FweHfdTlU

1960s vinyl stuff, I'm told. the arrangement is interesting.

here is some info on the singer
http://khanhly.net/phoxua/tm.asp?m=44547

tây bụi nói...

Cám ơn bạn báo cho tôi biết đến ca sĩ này. Khánh Băng xuất bản bài ca "Tiếng mưa rơi" năm 1966, không biết đĩa này có phải là Ban kích động của Khánh Băng, Phùng Trọng? Tiếng ghi ta ở đây rất chịu ảnh hưởng của ban nhạc The Shadows.