13 tháng 6, 2013

Dàn nhạc thiếu nhị Việt Nam


VN Childrens OrchestraNguồn ảnh: Darryl Henley Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: