Ngày 13 tháng 06 năm 2013

Dàn nhạc thiếu nhị Việt Nam


VN Childrens OrchestraNguồn ảnh: Darryl Henley Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có nhận xét nào: