5 tháng 6, 2013

Tác phẩm cho đàn gỗ (1982)

Tôi đã soạn tiểu tác phẩm này mùa hè 1982.  Phải coi tác thẩm này như một bài phác thảo vì chưa được phát triển và kéo dài để thành một tác phẩm đàng hoàng.  Tôi đã được hãnh diện là dàn nhạc đỗ của Đại học Duquesne đã tập tiểu tác phẩm này và cho tôi thu thanh. Hồi đó tôi mới bắt đầu biết, tìm hiểu đến và mê tiết tấu nhạc châu Phi.

Không có nhận xét nào: