13 tháng 6, 2013

tấm ảnh từ John B. O'Donnell Collection


A Vietnamese soldier touching recording equipment while a woman plays guitar and a crowd of Vietnamese watch.


Người lính Việt Nam sờ thiết bị thu thanh cùng lúc mà một phụ nữ chơi đàn ghi và một nhóm khán giả coi.


Nguồn ảnh: John B. O'Donnell Collection, Vietnam Center and Archive.

Không có thông tin mấy về phương pháp tuyên truyền / tâm lý chiến của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa.  Vậy tôi cũng tò mò muốn biết họ quay đĩa nào, hát bài hát nào cho dân nghe.  Các tác phẩm ấy có hiệu lực thế nào?
 
Không có nhận xét nào: