23 tháng 6, 2013

Hòa nhạc (18-19/10/1957)

Hòa nhạc
Tối thứ Sáu, thứ Bảy tuần này
Tại Nhà Hát Lớn

Thái Thị Liên (đàn dương cầm)
Minh Đỗ (nữ cao âm)

Chương trình: 10 tiết mục về âm nhạc mùa xuân Praha

Vé bán trước tại Thông-tin Tràng-tiền

nguồn: Thời mới 16 tháng 10 1957, 3


Hai nữ nghệ sĩ quan trọng của nền âm nhạc mới Việt Nam biểu diễn trên sân khấu của Nhà Hát Lớn Hà Nội hai đêm 18 và 19 tháng 10 1957.  Buổi biểu diển này gồm "10 tiết mục về âm nhạc mùa Xuân Praha."  Nghĩa là hai nghệ sĩ này biểu diễn nhạc Tiệp Khắc?  11 năm sau Mùa Xuân Praha sẽ có ý nghĩa khác.

Không có nhận xét nào: