7 tháng 5, 2013

Trong rạp hát (In the Theatre) - Đông Sơn (1933)

1. Sướng nhỉ!  Trước mặt chúng mình không có ai ngồi! Có lẽ lúc này gặp giai...

1. This is great!  There's no one sitting in our way!  Maybe this time we'll run into guys...

2. ... Không! Gặp gái.

2. ... Nope!  It's gals.


Gái Việt to tướng, giai Việt bé tí?  Thường lệ thì giai thích gặp gái chứ?  Trong các phim hề Mỹ thời xưa thì nhân vật hay gặp các bà đội nón to với lông chim dài.

Điều thú vị là các chàng trai trẻ năm 1933 thích coi tuồng hay cải lương.

1 nhận xét:

Nặc danh nói...

Ngày xưa, người ta thường bảo: ra ngõ gặp trai là hên (may mắn), gặp gái là xui . a kind of superstition. At first, they thought that they had an unobstructed view of the stage; and they accredited their luck to their running into guys upon leaving their house earlier