16 tháng 5, 2013

Không đi xe hàng ba (Don't Ride In Threes) - Vũ Thế Bảo (1964)


nguồn: Thời mới 23 tháng 8, 1964, tr. 2

biển giao thông: Không đi xe hàng ba
traffic sign: Don't ride in threes

Phạt
Fine

!!!

-- Đồng chí "thông cảm"... "chúng em" vừa ở nông thôn "công tác" ở Hà-Nội nên "chưa" nắm vững luật giao thông!... (?)

-- Comrade "show some sympathy"... "we youngsters" have just come from the country to Hanoi "on business" so we "don't yet" have a firm grasp of traffic laws!... (?)


Tranh này thật vui.  Cô cảnh sát làm đúng nhiệm vụ phạt ba chàng trai đạp xe trái luật.  Một thành phố văn minh phải coi trọng trật tự chứ?

"Chúng em" - ba thanh niên bị phạt - ăn mặc vừa lố lăng vừa "thời trang."  Khó tưởng tượng chàng thanh niên dám mặc áo với hình bích, tép dạo phố thuở ấy.  Ba chàng cũng đi giầy da lúc mà cô cảnh sát đi dép lê.  Còn hai thanh niên đeo kính râm.  Đây là thành phần cao bồi của xã hội cũ phản đối sự tiến lên của xã hội.

Nhưng ba chàng trai cũng khéo nói.  Họ xin được "thông cảm."  Tất nhiên Hà Nội năm 1964 khá đông những người "Hà Nội mới" từ nông thôn vào.  Họ cũng thuộc những biệt ngữ của thời đại như "đồng chí" và "lên công tác."

Không có nhận xét nào: