5 tháng 5, 2013

tấm ảnh từ George E. Gray Collectionnguồn: George E. Gray Collection, Vietnam Center and Archive

Không có nhận xét nào: