19 tháng 5, 2013

Các nhà văn sĩ ta cảm thụ (Authors' Sensibilities) - Đông Sơn (1932)

nguồn: Phong Hóa 21 (11 tháng 11 1932), 1.

Tưởng tượng ... và sự thực

Trong trí tưởng tượng thì mùa thu, lá vàng bay, chim bay, con suối róc rách, trăng non.  Trong sự thực thì trời nắng, đường phố ồn ào, ổ nhiệm môi trường.

Một mặt là tranh này chê ông Nguyễn Khắc Hiếu / Tản Đà - nhìn quạt được người bên phải cầm.  Ý của tranh là thế hệ thi sĩ như Tản Đà chỉ sống trong một quá khứ như trong chiêm bao.

Tuy nhiên, trách những người như Tản Đà theo tôi nghĩ thì không công bằng.  Suốt cái thời Tự Lực Văn Đoàn / tiền chiến đến hiện nay các nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Việt Nam chủ yếu còn viết lời lãng mạn về mùa thu, lá bay, nước trôi, v.v.    Viết về "sự thực" là một ngoại lệ.

Không có nhận xét nào: